Projektskib-Victoria er et sejlende socialpædagogisk projekt
​for unge mennesker i en alder fra cirka 15 til 23 år

​​Tlf: 51 16 30 91

Pædagogik

​Målsætning / Aktiviteter / Hvem kan vi hjælpe:

​Når man, som elev, påmønstrer Victoria, skal man have gjort op med sig selv, at man vil dét at sejle ude i den store verden.

 Dét at leve på et skib er specielt. Vi kommer til at lære hinanden rigtig godt at kende, for vi er der jo hele tiden, og man kan ikke lige smutte, når pladsen ombord engang imellem bliver lidt trang. Alle har brug for privatliv og et "space" hvor man kan samle sine tanker - dette skaber vi til dels på skibet, men vi er også gode til at bruge øerne som et sted til at gå ture, få en god snak og bare være lidt væk fra det hele.

Vi har også en rimelig fast hverdag på Victoria, som bl.a. omfatter skole, skibsarbejde, maddage og div. aktiviteter som vi forventer man deltager i.

Det er vigtigt at vores unge forstår og husker, at de er en del af skibet og at dette kun kan sejle og fungere, hvis alle er en del af TEAMET

Målsætning

​Vores primære mål med Victoria, er at give vores elever oplevelser og disciplin, som kan give dem nogle redskaber, evner og værdinormer til at takle de udfordringer, de vil møde, når de vender tilbage til samfundet. Når man som elev påmønstrer Victoria, har man først været gennem en visitation og med baggrund i denne og elevens fortid sammensættes en handleplan, som er tilpasset den unges behov. Eleven vil få nye regler, ansvar og pligter, som giver en struktur og sikkerhed i hverdagen. Dette vil give dem en tryghed og en følelse af at være en del af teamet, i stedet for at være et problem, som skal behandles. Ved at have succesoplevelser på mange forskellige plan, øger man den enkeltes selvværd og styrker elevens selvtillid. Vi, på Victoria, ser det som en meget stor force, at der ikke er større udskiftning af personale ombord. 


​Har man som ung knyttet bånd med hele eller dele af besætningen, bliver man ikke pludselig overladt til nye ansigter på grund af udskiftninger eller vagtskifte, vores ansatte er med i lang tid og de unge har de samme voksne omkring sig på hele togtet, hvis det på nogen måde lader sig gøre. Vi vil så vidt muligt følge op på den unges fremtidige færden og tilskynder den unge, at holde kontakten til skibet. Den største glæde for os, vil være at se disse unge komme i uddannelse og klare sig godt socialt, når de er vendt hjem, derfor har Victoria en landbase som er et godkendt opholdssted med plads til 4 elever og godkendt til efterværn – det er oplagt at fortsætte de gode resultater som er opnået på skibet, med ungdomsuddannelse og støtte til voksentilværelsen herhjemme.

​Det er et delmål at give eleven en basal viden inden for dansk, matematik og sprog. Hertil kommer naturligvis alle de ting, man nødvendigvis må lære, for at kunne sejle og vedligeholde et skib på et sejltogt i Caribien. Victoria har intern skole med godkendelse til 9. klasses skoletrin og vi har en meget dygtig og engageret skolelærer med på hele togtet, som også sørger for at følge de enkelte elever til eksamen hjemme i Danmark.

Aktiviteter

​Selv om der vil være en del arbejde om bord og en del sejlads, vil der naturligvis også være perioder, hvor Victoria vil ligger til kaj eller ankrer i en lagune. Dette giver os mulighed for at tage eleverne med på sightseeing, “overlevelsesture” i land, moutainbike- ture eller en hyggelig aften på stranden, hvor vi griller og har bål. Da vi jo er søfolk, er der naturligvis også muligheder for at “tumle” sig på og i vandet. Victoria medbringer selv en stor RIB gummibåd, som evt. kan bruges til at tage på “flodsafari” med. Victoria medbringer kneeboard og wakeboard, som vi trækker efter den store RIB båd.


​Skal vi ud og bruge vores egne kræfter, kan vi tage Victorias havkajakker eller få os nogle fantastiske undervandsoplevelser med en snorkel eller dykkertur. Vi medbringer også vægte, så der er mulighed for styrketræning. I dårligt vejr er der mulighed for Playstation, film og flere forskellige lærerige brætspil, så som Trivial Persuit og Scrable. Victoria medbringer selv dykkerudstyr og kompressor til påfyldning af dykkerflasker, og elever som er med på hele togtet vil få tilbudt et PADI certifikat, hvis eleven vel at mærke kan og vil tage et sådan.

Hvem kan vi hjælpe..?

Vi kan hjælpe unge der:

  • Er kommet på kant med loven pga. småkriminalitet, så som berigelses kriminalitet eller brugstyveri m.m.
  • Lider af omsorgssvigt.
  • Har været udsat for misbrug.
  • Har stiftet bekendtskab med euforiserende stoffer.
  • Har et let alkoholmisbrug.
  • Udviser grænsesøgende adfærd og/eller har identitetsproblemer.
  • Udviser en utilpasset adfærd, og som har brug for en forudsigelig og struktureret hverdag med tydelige voksne, hvor de kan udvikle nødvendige sociale kompetencer og opøve nye strategier til konfliktløsning i deres liv.

For at hjælpe de unge bedst muligt tilstræber vi et meget tæt samarbejde med tilsyn, sagsbehandler og den unges familie, så vi sammen kan lægge en individuel strategi, der giver det bedste udbytte for den enkelte unge, under hensyntagen til lige nøjagtig den unges situation.

Hvem kan vi ikke hjælpe..?

Vi kan ikke hjælpe unge der:

  • Er stærkt udadreagerende og aggressive
  • Med store misbrugsproblemer.
  • Har visse psykiatriske diagnoser eller store behandlings krævende følelsesmæssige skader.

​Vesterbro 29, 1 sal

9000 Aalborg​